Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ- ΠΕΡΙΛΗΨΗ   Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ

Η Φιλική εταιρεία κατέστρωνε πολλά σχέδια για την έναρξη της επανάστασης. Τελικά αποφασίστηκε αυτή  να ξεκινήσει από τη Μολδαβία (σημερινή Ρουμανία). Εκεί κατοικούσαν πολλοί Έλληνες, Φαναριώτες και άλλοι και είχαν αναπτύξει ένοπλη δράση δυο σημαντικοί αγωνιστές , ο Ιωάννης Φαρμάκης και ο Γιωργάκης Ολύμπιος.

Πράγματι τον Φεβρουάριο ο Αλέξανδρος Υψηλάντης με 2.000 στρατό, κατάφερε να καταλάβει το Βουκουρέστι και να νικήσει τους Τούρκους. Τα πράγματα όμως δεν ήταν εύκολα γιατί οι Μεγάλες Δυνάμεις της Ευρώπης αλλά και ο Πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄ καταδίκασαν την Επανάσταση. Μάλιστα ο τσάρος της Ρωσίας αφαίρεσε από τον Υψηλάντη το αξίωμα που είχε.

Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης αποφάσισε να συνεχίσει  αλλά στην επόμενη μάχη στο Δραγατσάνι ηττήθηκε από τους Τούρκους. Το χειρότερο ήταν πως το επίλεκτο σώμα του Ιερού Λόχου που το αποτελούσαν εθελοντές Έλληνες σπουδαστές των παροικιών έχασε περισσότερα από τα μισά του μέλη.

Ο Υψηλάντης πέρασε στην Αυστρία με τη συνοδεία του υπασπιστή του Γ.  Λασσάνη αλλά η εξέγερση αυτή τερματίστηκε άδοξα, με τον Γ. Ολύμπιο και τον Ι. Φαρμάκη να ανατινάζονται για να μην πέσουν στα χέρια των Τούρκων.

Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, η αρχή της Επανάστασης είχε γίνει.

 


Περίληψη - Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Η ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Φιλική εταιρεία ιδρύθηκε 7 χρόνια πριν ξεσπάσει η επανάσταση, το 1814, στην Οδησσό της Ρωσίας από τους  εμπόρους  Εμμανουήλ Ξάνθο,  Νικόλαο Σκουφά και  Αθανάσιο Τσακάλωφ. Σκοπός της ήταν να οργανώσει τους υπόδουλους Έλληνες ώστε να ξεσηκωθούν ενάντια στους Τούρκους.  Σ΄ αυτήν συμμετείχαν πολλοί λόγιοι, έμποροι και υπάλληλοι που είχαν επηρεαστεί  από τις φιλελεύθερες ιδέες του Ρήγα Φεραίου. Είχαν ένα κρυπτογραφικό κώδικα και ψευδώνυμα ενώ τηρούσαν απόλυτη μυστικότητα  στις δράσεις τους ώστε να μη γίνουν αντιληπτοί από τους Τούρκους. Κάθε φορά που ένα καινούριο μέλος μυούνταν στους κόλπους της εταιρείας ορκιζόταν στο Ευαγγέλιο. Κι ενώ το πρώτο διάστημα όσοι συμμετείχαν στην Εταιρεία ήταν Έλληνες των παροικιών μετά το 1818 η έδρα της μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και απέκτησε πολλά μέλη  στην Οθωμανική αυτοκρατορία και τον ελλαδικό χώρο. Γνωστοί οπλαρχηγοί όπως ο Παπαφλέσσας, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Γιωργάκης Ολύμπιος και ο Ιωάννης Φαρμάκης έγιναν Φιλικοί.

Κι ενώ αρχικά προτάθηκε στον Ιωάννη Καποδίστρια η αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας εκείνος αρνήθηκε και την ανέλαβε ο Αλέξανδρος Υψηλάντης.

Από τότε και μετά εντάθηκαν οι προετοιμασίες για Μεγάλη Επανάσταση.

 

Επιχειρηματολογία

Επιχειρηματολογία
Αν και εκφράζουμε συχνά τη γνώμη μας (θετική ή αρνητική) για κάποιο θέμα, δεν το κά­­νου­με πάντοτε με τον σωστό τρόπο. Πολλές φορές προσπαθούμε να πείσουμε τους άλ­λους για την άποψή μας χωρίς να έχουμε ένα απαραίτητο «εφόδιο»: ε­πι­χει­ρή­μα­τα!


Οι συνομιλητές μας θα πειστούν για την ορθότητα της γνώμης μας μόνο αν χρη­σι­μο­ποι­ή­­σου­με τα κατάλληλα επιχειρήματα, αν δηλαδή έχουμε κάθε φορά τη σωστή ε­πι­χει­ρη­μα­­το­λο­γί­α. Διαφορετικά ο καθένας λέει τα δικά του και η συζήτηση ναυαγεί...

Παράλληλοι μονόλογοι


Για να πείσουμε κάποιον ότι έχουμε δίκιο και ότι η άποψή μας είναι σωστή:

 1  Αρχικά αναφέρουμε ποια είναι η άποψή μας, λέμε ποια είναι η θέση μας πάνω στο συ­γκε­κρι­μέ­νο ζήτημα.
Χρησιμοποιούμε φράσεις όπως: Η άποψή μου είναι... Η γνώμη μου είναι... Πιστεύω ό­τι... Νο­μί­ζω ότι... Θεωρώ πως... κ.ά.

 2  Στη συνέχεια αναλύουμε ένα ένα τα επιχειρήματά μας, δηλ. τις προτάσεις που στη­ρί­­ζουν λογικά τις απόψεις μας.
Παρουσιάζουμε τους συλλογισμούς μας, φροντίζοντας κάθε φορά να τους δι­και­ο­λο­γού­με με τις κατάλληλες αιτιολογικές προτάσεις (γιατί, επειδή, αφού...).

 3  Ταυτόχρονα χρησιμοποιούμε φρά­σεις που δηλώνουν τα συναισθήματά μας ή φρά­­σεις με τις οποίες προσπαθούμε να προκαλέσουμε κάποια ανάλογα συ­ναι­σθή­μα­τα σε αυ­τόν που μας ακούει ή μας διαβάζει.
Παραδείγματα: Είναι κρίμα να... Είναι άσχημο... Είναι ευχάριστο... Είναι σπουδαίο... Εί­ναι α­σή­μα­ντο... Δε συμφωνείτε ότι...;

 4  Για να δηλώσουμε ότι αυτό που πιστεύουμε έχει καθολική και διαρκή ισχύ στη­ρι­ζό­μα­­στε στην οριστική του ενεστώτα.

 5  Τέλος, καταλήγουμε σε ένα αιτιολογημένο και λογικό συμπέρασμα με τη βοή­­θει­­α λέ­­ξε­ων και φράσεων όπως: Γι’ αυτό... Έτσι... Κατά συνέπεια... Επομένως...


Ινδιάνικη προσευχή στη γη, ο κώδικας ηθικής των Ινδιάνων


Η μεγάλη απόφαση του @Παπάκη

build a sustainable city

Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι λίμνες της γης

Φτιάχνω λίμερικ

Επανάληψη ενότητας διατροφή