Μαθαίνω τα κράτη της Ευρώπης παίζοντας

Το μάτι μας

Από τους λόγους στις αναλογίες

Λόγος δύο μεγεθών